Radon

+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

Radon i inneluften er en stor helserisiko og forårsaker årlig et stort antall tilfeller av lungekreft

. viagra non prescription 320) indikerar en stor marginal mellan plasma exponering för läkemedelsrelaterade komponenter i människan och den associerad med toxicitet hos råtta och hund..

Men föreslås som en icke-rutinmetod. viagra no prescription Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0..

Emellertid, i möss, intestinal transit markant saktade efter enstaka och upprepade orala doser av 10 mg / kg och högre.detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive. viagra.

månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna).månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). viagra receptfritt.

Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%).Orsaker och riskfaktorer Psykogen Performance ångest Förlust av attraktion relationssvårigheter Stress Psykiska Ångestsyndrom Depression 20Neurogenic Trauma Myelodysplasi (spinal bifida) intervertebral skiva lesioner Diabetes mellitus Alkoholmissbruk bäckenoperation Endocrine Hyperprolaktinemi Hypo- och hypertyreos Hypogonadism leder till testosteronbrist arteriogen Hypertension Rökning Diabetes mellitus Hyperlipedaemia perifer vaskulär sjukdom Penile sjukdomar Peyronies sjukdom narkotika och substansmissbruk Narcotics Antihypertensiva (tiazider, betablockerare, metyldopa, spironolakton) Antidepressiva medel och lugnande medel NSAID H 2-antagonister (cimetidin) Diverse läkemedel (ketokonazol, agenter hyoscin, anti-cancer) 21EVALUATION oCH BEDÖMNING Standard Frågeformulär omfattande sexuella, Medical & psykosocial historia Fysisk undersökning Laboratoriestudier hjärtstatus Evaluation sida 23EVALUATION oCH BEDÖMNING Patienter brukar inte frivilligt deras problem med ED. where to buy viagra.

Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%). cialis for sale Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C..

. Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri. For å sikre at man ikke har skadelige nivåer av radon i bomiljøet, må man i første omgang utføre en radonmåling.


Viser målingen lave konsentrasjoner, har man sikret og dokumentert et trygt bomiljø uten høye radonnivåer i inneluften. Viser målingen derimot helseskadelige nivåer over 100 Bq/m³, bør man sørge for en utvidet utredning og måling av eiendommen og sørge for saneringstiltak med riktige metoder og materialer. Ifølge WHO er radon i innemiljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.


radonkontroll

Tørt Bygg AS har spesialisert i radonkontroll og på å utbedre radonproblemer i alle type bygg. Vi leverer og monterer produkter av høy kvalitet fraCorroventa og

Radonor.
radonkontroll instrument radonmåling utstyr

Radonproblemer kan løses på flere forskjellige måter, alt etter konstruksjon og bruk av bygning. I noen tilfeller monteres det inn ventilasjon, i andre tilfeller monteres det radonbrønn med radonsug. I krypkjellere blir det oftest en fuktutfordring med økt ventilering for å redusere radonkonsentrasjonen. I slike tilfeller anvender vi gjerne en avfukter med radonfunksjon. På denne måten har vi kontroll på både radon- og fukt problemene.


bygning struktur for radonkontroll


Mer om radon risikoen og effekter i Norge

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av uran. Gassen transporteres i luft og kan trenge inn i bygninger som følge av utettheter i gulv- eller grunnkonstruksjoner.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Foruten om tobakksrøyk, er radon den største kilden til lungekreft i Norge. I Norge relateres ca 300 dødsfall årlig til forårsaket av radon.

I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefales det at det skal være så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Det er enkelt å måle radon. Måles det radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Tørt Bygg AS anbefaler måling med sporfilm. Dette er en enkel, rimelig og pålitelig metode. Sporfilmen må være på plass i minimum 2 mnd, og det måles fortrinnsvis om vinteren.

VANLIGE SPØRSMÅL


Hvor kommer radon fra?

Radon fra bakken er den vanligste årsaken til radon innendørs. Luften som finnes i bakken, har alltid høyt radoninnhold, fra 5000 til 2 000 000 Bq/m3. Fordi lufttrykket ofte er lavere inne enn ute, kan jordluft suges inn via utettheter i grunnkonstruksjonen. Alle steinbaserte bygningsmaterialer avgir radon, men normalt i svært små mengder. Blå lettbetong, som ble produsert mellom 1929 og 1975, kan derimot forårsake radonkonsentrasjoner på ca. 1000 Bq/m3.

Hva er egentlig radon?

Radon (Rn) er en radioaktiv edelgass som dannes når radium brytes ned. Radium nedbrytes fra uran som forekommer naturlig i bergartene i jordskorpen. Radon finnes naturlig i uteluften, og innholdet ligger vanligvis på konsentrasjoner rundt 2–10 Bq/m3.

Hvordan påvirker radon kroppen min?

Radonisotopene nedbrytes spontant til nye aktive grunnstoff, såkalte radondøtre. Når dette radioaktive stoffet nedbrytes, avgis alfastråling med kort rekkevidde og stoppes normalt av hudens hornlag. Men når disse radondøtrene følger med ned i lungene med innåndingsluften, slynges alfastrålingen direkte mot ubeskyttet vev i luftrør og lunger, og dette kan føre til lungekreft. Disse radondøtrene har en stor tilbøyelighet til å feste seg på støv og røykpartikler i inneluften og på andre overflater som vegger og gardiner. Konsentrasjonen av radondøtre i luften blir dermed høyere i støvete og røykfylte rom enn i rene rom ved samme radonkonsentrasjon.

Hvor farlig er radon for helsen?

Ifølge WHO er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking, og de estimerer at 3 til 14 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes radon. Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av lungekreft forårsaket av radon. D I Norden har vi blant de høyeste radonverdiene i verden.

Hvor farlig er radon for helsen?

Ifølge WHO er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking, og de estimerer at 3 til 14 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes radon. Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av lungekreft forårsaket av radon. D I Norden har vi blant de høyeste radonverdiene i verden.

Kontakt oss


Spør oss om det er noe du lurer på

Navn*
E-mail:
Melding*
Sikkerhetskode

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.