I kjellere vil det ofte være problem med fuktighet og lukt. I og med at grunnmuren som regel er fuktig, noe som igjen holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst.
Når luftfuktigheten øker vil denne kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på lagrede eiendeler. Dette fører som regel til etablering av muggsopp.

Problemet er størst om sommeren, da oppvarmet luft inneholder langt mer fuktighet enn kaldere luft. Dette medfører økt kondensering og soppvekst.

Den beste måten å unngå dette på er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et slikt nivå.

Avfukting Tørt Bygg AS har som leverandør god erfaring med å montere avfuktersystem på permanent basis i slike tilfeller. Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i rommet, fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal. Avfukteren styres av en hygrostat og holder dermed automatisk fuktigheten på et akseptabelt nivå.
Vedlikeholdet som må utføres er å skifte et filter, vanligvis 2 ganger pr. år.

Avfukterens strømforbruk er på ca 1 kW. Gangtid pr. døgn vil variere, alt etter luftfuktigheten i rommet, normal gangtid er ca. 10 - 30 % av døgnets timer.Rehabiliteringkjellere rehabilitering

Ved rehabilitering av kjellere der man ønsker å isolere på innsiden av grunnmuren, er det svært viktig at dette utføres på riktig måte. Ved slike rehabiliteringer må det bygges en lettvegg 5-10 cm fra alle yttervegger, samt andre bærevegger, slik at det blir en luftspalte mellom ny lettvegg og eksisterende vegger. Dette kalles en 'rom-i-rommet-løsning'. Med denne løsningen brukes en avfukter til å holde kontroll på fuktnivået i luftrommet mellom boarealet og yttervegg. Holdes det kontroll med fuktigheten i dette området, vil det ikke kunne bli noen soppskader i konstruksjonene. Konstruksjonen bygges opp med bunnsvill i stål, og det skal verken brukes papp eller plast i konstruksjonen. Avfukteren sørger for at tørr luft tilføres i den ene enden, og fuktig luft trekkes ut i den andre enden. Kondens blåses ut via kanal til yttervegg.

Byggtørking

I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukt på. Da tørker materialene hurtig og all kondens forsvinner.
Å blåse mye varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet med varme er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukt. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.

Med rotoravfukteren som sikrer deg tørt bygg på en enkel, effektiv og uproblematisk måte. I nybygg monteres avfukteren når bygget er tett. Den kan gå døgnet rundt i hele byggeperioden, og da er som regel bygget tørt.

Rotoravfukter fungerer på følgende måte

  • Rotoravfukteren har en slange som blåser fuktigheten ut.
  • Fuktigheten kontrolleres enkelt med en egen fuktighetsmåler.
  • Ingen vannbøtter må tømmes.
  • Fungerer ved lave temperaturer helt ned i minus 30 grader.
  • Bruker vesentlig mindre energi enn andre tørkemetoder.

Kontakt oss


Spør oss om det er noe du lurer på

Navn*
E-mail:
Melding*
Sikkerhetskode
0
0
0
s2smodern