Sporfilm

+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

Sporfilm

Alle norske boliger bør måles

I 2009 ble anbefalte grenseverdier for radon i inneluft senket i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Norge er spesielt utsatt, og Statens strålevern anbefaler at det måles i alle norske boliger. Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift .

Det er enkelt og billig å måle radon

I eneboliger og rekkehus bør man måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer. I boligblokker bør man måle i alle oppholdsrom som er i kontakt med bakken enten gjennom gulv eller vegg. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis. Man bør måle i minst to rom pr. boenhet.

Last ned skjema for sporfilm her...

Vi benytter lukket sporfilm type CR-39 som analyseres i akkreditert laboratorium. Dette betyr blant annet at laboratoriet jevnlig kontrollerer sine analyser mot andre laboratorier. Alfastrålene som radongassen og datterproduktene sender ut, setter spor på filmen. Når filmen etses blir sporene tydelige og kan telles opp i mikroskop. Når vi har måleperiodens lengde og antall spor, kan vi beregne gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i måleperioden. I tillegg til måleverdiene i perioden, oppgis beregnet gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år. I beregningene har vi tatt hensyn til at radonkonsentrasjonen vanligvis er noe høyere om vinteren enn om sommeren. Dette er den eneste målemetoden som er akseptert av Statens strålevern.

0
0
0
s2smodern

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.