Siste nyheter

+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

Siste Nyheter

Lufter du når det er som varmest, så trekker varm luft inn skan skape fukt i kjelleren din. Foto: Jørgen Aschjem /de5ign.no

Når temperaturen stiger, åpner vi ofte vinduer, dører og luker for å lufte ut loft og kjeller etter en kald og innestengt vinter. Loftet har godt av dette, men ikke nødvendigvis kjelleren. Er det 20 - 30 grader ute, er det som oftest kjøligere i kjellere, krypkjellere og kjellerhybler. Da kan det bli kondens, og dette setter fart på muggsoppen...

De tre historiske murgårdene fra siste halvdel av 1800-tallet var kraftig forfalt og sto i fare for å bli revet, men er nå refundamentert og fullstendig rehabilitert. I tillegg er et åtte-etasjes kontorbygg reist i bakgården, som er koblet sammen med det eksisterende Hammersborggata 12.

Industri Energi eide Hammers-borggata 12 fra tidligere, men fagforbundet kjøpte de tre verneverdige murgårdene Torggata 13 og Youngs gate 7 og 9 av Entra i 2012. Formell byggherre for rehabiliteringen og tilbygget er Youngskvartalet AS, som i en totalentreprise verdt 250 millioner kroner eksklusive avgifter engasjerte Veidekke Entreprenør for det totalt 9.000 kvadratmeter store prosjektet. Du kan lese hele saken her... 

Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå? Få kontroll over problemene og ta i bruk alle rommene dine uten risiko for helseskader.

En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig at luftfuktigheten i en kjeller ligger på et høyt nivå.

– Det gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som har spesialkompetanse på utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

Når luftfuktigheten øker, oppstår kondens der det er kaldest, gjerne på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og lagrede eiendeler. Muggsopp etableres raskt i slike forhold. Problemet er størst om sommeren, fordi varm luft inneholder mer fuktighet enn kald luft.

– Den beste måten å unngå dette på, er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et skadelig nivå, sier Bakken.

Fukt i kjelleren kan føre til råteskader og at det utvikler seg sopp som er farlig for helsen. Derfor er det smart å forhindre at fukt oppstår.

- Kjelleren kan få fuktproblemer som følge av dårlig drenering eller at huset suger fukt fra grunnen,  men den aller vanligste årsaken er kondens. Kondens er et typisk sommerproblem siden varm luft gjerne inneholder mye fuktighet og temperaturforskjellene mellom varm luft og en kald kjeller gjør at kondensen oppstår, sier Thomas Bakken som er daglig leder i Tørt Bygg.

Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen.

Klimaendringene har kommet for å bli og konsekvensene er flom, skred og overvann.

– Milde vintre med mer regn enn snø gir fuktige forhold, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam.Massive regnskyll som fører til oversvømmelse i kjellere er negativt for hus, men det er minst like viktig å passe på de snikende fuktskadene.

 Varmeisolering og tetting av yttervegger mot terreng
SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.

måling av radon

Radon er en luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive opp og inn i boligen.

Radon øker risikoen for lungekreft og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft i Norge. Statens strålevern anslår at rundt 300 mennesker i Norge dør hvert år som følge av lungekreft forårsaket av radongass.

  Publisert: 2016-09-09

Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå?  Får du kontroll over problemene, kan du ta i bruk alle rommene – uten risiko for helseskader.

– En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig med høy luftfuktigheten i en kjeller. Det igjen gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som er spesialisterpå utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

Garasjeanlegget i Lensmannssvingen borettslag i Drøbak hadde relativ luftfuktighet opp i 90 prosent. Det skapte trøbbel og klagestorm - helt til avfukter kom på plass.

VARM, FUKTIG sommerluft som treffer kalde flater i en uoppvarmet garasje er ille nok. Når garasjen i tillegg er bygget over en bekk som bidrar med enda mer fuktighet, blir resultatet riktig plagsomt.

(Illustrasjon: Husbanken)

En ny rapport fra Sverige viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn tidligere kjent. Det øker risikoen for fuktskader i vellisolerte lavenergihus.

Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå både bygg- og helseskader. Drenering er en vanlig måte å løse problemet på, men det finnes også andre tiltak du kan bruke mot fukt i kjeller.

Fukt i kjeller skaper den karakteristiske kjellerlukten.

Elgtråkket Borettslag i Blystadlia med 28 avfukteranlegg.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.