Sesong for måling av Radon

+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

Sesong for måling av Radon - 15. oktober - 15. april

Hvert år dør det om lag 300 mennesker i Norge av lungekreft forårsaket av radongass i inneluft. Akkurat nå er det sesong for å måle radon innendørs. Mellom 15. oktober og 15. april anbefaler vi måling av Radon. 

Radonmåling med sporfilm - den enkleste og tryggeste måten å måle radon

Å foreta radonmåling med sporfilm er ikke vanskelig. Alt du trenger å gjøre er å sette sporfilmen på et sted den kan stå i måleperioden. Radonmåleren bør stå i rommet det måles i 2 måneder før du sender den tilbake. Etter at du har sendt inn radonmålingen kommer målerapporten i posten.

Priser:

2 filmer kr 440,- +MVA

4 filmer kr 632,- +MVA

Last ned Sporfilmskjema her...

Last ned Rapport for måling av Radon her...

Mer om Radonmåling:

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden

gång en mil på nivån på 20 minuter. viagra online Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som mottog 1. viagra generic I sövda hundar, sildenafil förstärkt ökningen av intrakavernösa trycket som svar på stimulering av bäckennerven..

Förutom den aktiva ingrediensen, sildenafilcitrat, innehåller varje tablett följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, laktos, triacetin, och FD & C Blue # 2 aluminiumlack. köpa viagra Ett relativt litet antal dödsfall har rapporterats i samband med sildenafil användning men den specifika förhållande till drogen är osäkert (3)..

Utvecklingen av ED kan avsevärt påverka livskvaliteten, men det är inte en livshotande sjukdom. viagra priser Den eventuella avdrag från dessa resultat är att sekundära metaboliter, vilka är i hög grad ansvariga för terapeutiska eller farmakologiska aktiviteter av medicinalväxter (Perry, 1980), också kan svara för deras toxicitet när dosen missbrukas..

Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan.Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi. buy viagra.

Det fanns ingen skillnad i förekomsten av karcinom. cheap cialis 320 som en primär metabolit, och detta var närvarande i plasma och exkret från alla arter som studerats..

. Hvis man i tillegg røyker, har man større risiko for å utvikle lungekreft.

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.
Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Les mer om radon her.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.