Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå? Få kontroll over problemene og ta i bruk alle rommene dine uten risiko for helseskader.

En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig at luftfuktigheten i en kjeller ligger på et høyt nivå.

– Det gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som har spesialkompetanse på utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

Når luftfuktigheten øker, oppstår kondens der det er kaldest, gjerne på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og lagrede eiendeler. Muggsopp etableres raskt i slike forhold. Problemet er størst om sommeren, fordi varm luft inneholder mer fuktighet enn kald luft.

– Den beste måten å unngå dette på, er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et skadelig nivå, sier Bakken.


Avfukteren gjør jobben

Oppdager du fukt i kjelleren, bør du agere raskt for å unngå at mugg og råte gir deg helsemessige plager og ødelegger møbler og klær. Det finnes flere metoder for å få tørr kjeller uten store rehabiliteringsarbeider.

– Vi tilpasser et avfuktersystem etter bygningens behov, og kunden blir kvitt problemet for en rimelig penge, sier Bakken.

Avfukteren trekker fuktigheten ut av luften i rommet, og transporterer fukten ut av bygget. Avfuktere styres av en hygrostat, som regulerer fuktigheten i rommet og til enhver tid holder den på et riktig nivå.

– Fuktige områder tørker raskt opp, saltutslag forsvinner, og levevilkårene for mugg, sopp og råte blir borte, forklarer Bakken.

Trygg rehabilitering

Bakken anbefaler å installere en avfukter ved rehabilitering av kjellere til hybel eller andre typer oppholdsrom.

– Hvis man skal rehabilitere en kjeller og isolere på innsiden av grunnmuren, må arbeidet utføres på riktig måte for å unngå fuktskader i fremtiden, påpeker han, og anbefaler en- «rom-i-rommet-løsning».

Da settes en lettvegg opp 5-10 cm fra alle yttervegger og bærevegger, slik at det blir en luftspalte mellom ny lettvegg og eksisterende vegger.

– Avfukteren holder kontroll på fuktnivået i luftrommet mellom boarealet og yttervegg. Det er trygt og enkelt, og sikrer et godt inneklima for beboerne.

Rimelig investering

For en normalt stor bolig vil en avfukter koste ca. 32.000 – 40.000 kroner.

– Det er rimelig for en tørr og frisk kjeller, og krever lite vedlikehold, sier Bakken.

– Alt du må gjøre er å bytte ut filteret på avfukteren 1 – 2 ganger i året. Ellers gjør avfukteren jobben helt selv, med en normal driftstid på ca

Konsekvenserna av denna trombocythämmande verkan har undersökts. viagra without prescription Erektil dysfunktion är ett mycket vanligt medicinskt tillstånd som leder till rädsla, förlust av bild och självförtroende och depression..

Ett relativt litet antal dödsfall har rapporterats i samband med sildenafil användning men den specifika förhållande till drogen är osäkert (3). viagra online Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att ändra modifierbara riskfaktorer som kan gynna utvalda patienter i olika grad..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som mottog 1. viagra sverige I rått karcinogenicitetsstudien, en ökad incidens av proliferativa förändringar i sköldkörteln i hög dos EMEA 2005 män observerades i samband med en ökning av follikulär hyperplasi..

Behovet av dostitrering eller substitution av en annan behandling ingripande kan övervägas vid behov.Patient och partner förväntningar, behov och prioriteringar kommer att vara betydligt påverkas av kulturella, sociala, etniska, religiösa och nationella / regionala perspektiv. sildenafil.

Kontroll delen av levern. buy viagra online Kontroll delen av levern..

Biverkningar är yrsel, nästäppa och takykardi.Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna. cialis for sale.

. 10 – 30 % per døgn og et strømforbruk på ca. 1 kW.

Radonsanering

Tørt Bygg AS tilbyr også radonmåling og utbedring av radonproblemer i alle typer bygg. Radonproblemer løses på ulike måter, avhengig av bygningens konstruksjon og bruk:

– I noen tilfeller monteres det inn ventilasjon, i andre tilfeller monteres det radonbrønn med radonsug. I krypkjellere blir det oftest en fuktutfordring med økt ventilering for å redusere radonkonsentrasjonen. Da bruker vi en avfukter med radonfunksjon, og får kontroll på både radon- og fuktproblemene, sier Bakken.

– Vi tilbyr gratis befaring i Oslo-området, så ta kontakt på messen om du vil friskmelde huset ditt for enten fukt, radon – eller begge deler.