Fukt i kjelleren kan føre til råteskader og at det utvikler seg sopp som er farlig for helsen. Derfor er det smart å forhindre at fukt oppstår.

- Kjelleren kan få fuktproblemer som følge av dårlig drenering eller at huset suger fukt fra grunnen,  men den aller vanligste årsaken er kondens. Kondens er et typisk sommerproblem siden varm luft gjerne inneholder mye fuktighet og temperaturforskjellene mellom varm luft og en kald kjeller gjør at kondensen oppstår, sier Thomas Bakken som er daglig leder i Tørt Bygg.

Rotoravfukter

Boligsameier har gjerne boder i kjelleren for oppbevaring, andre har råkjellere for oppbevaring, mens andre igjen har kjellere som skal innredes for at noen skal bo der. I tillegg er det alltid fuktproblemer i krypkjellere.

- I alle tilfellene er det viktig å ha en tørr kjeller. Derfor anbefaler vi å installere en rotoravfukter som løser fuktproblemet

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. viagra without prescription Fördelarna med vakuumanordning Therapy (VCD) inkluderar dess nonpharmacologic natur, vid användning efterfrågan, brist på kontraindikationer och kostnader..

De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). buy viagra online Adekvat processkontroller för att säkerställa tablettkvalitet..

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp. viagra köpa De cirka 4000-faldig selektivitet för PDE5 gentemot PDE3 är viktigt eftersom PDE3 är involverat i kontroll av hjärtkontraktilitet..

Dessa doser är ekvivalent med 18. viagra pris Sildenafil visade ingen arteriell irritation eller antigenicitet..

Det visar portal vägarna och glesa kollagen vävnader.Stabilitetsstudier genomfördes upp till ett år visar inga signifikanta skillnader i utseende och ingen bildning av nedbrytningsprodukter, och stödja den föreslagna re-testperioden på 2 år för det verksamma ämnet i dubbla polyetenpåsar inuti en fibertrumma. viagra.

Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil.Sildenafil hade ingen effekt på saquinavir farmakokinetik. cialis 20mg.

. Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i rommet. Fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal. Siden avfukteren styres av en hygrostat, holder fuktigheten seg på et akseptabelt nivå helt automatisk, forklarer Bakken.

Resultatet kommer raskt, fuktige områder tørker hurtig opp og luftfuktigheten holdes under nivå for vekst av muggsopp. Dette fører igjen til at levevilkårene for mugg, sopp og råte forsvinner. Det eneste vedlikeholdet som må utføres på avfukteren er å skifte et filter to ganger i året.

Innredning av råkjeller

Dersom man skal innrede en råkjeller og isolerer på varm side, så flyttes kondenspunktet innover og da kan det bli vann i den nye konstruksjonen.

- Derfor anbefaler vi at det etableres en luftspalte på fem til ti centimeter mellom den gamle grunnmuren og den nye lettveggen. Hvis man avfukter denne luftspalten vil man få et nytt kjellerrom som ikke er fuktig, sier Bakken til slutt.