Garasjeanlegget i Lensmannssvingen borettslag i Drøbak hadde relativ luftfuktighet opp i 90 prosent. Det skapte trøbbel og klagestorm - helt til avfukter kom på plass.

VARM, FUKTIG sommerluft som treffer kalde flater i en uoppvarmet garasje er ille nok. Når garasjen i tillegg er bygget over en bekk som bidrar med enda mer fuktighet, blir resultatet riktig plagsomt.

- En del hadde tøy i sportsbodene i garasjen. Det ble mugg, mugg, mugg, forteller Odd Kristiansen. Han var styreleder da problemene var som verst, og forteller at borettslaget prøvde mye for å løse problemet – blant annet vifter.
- Vi hadde flere eksperter innom, men ingen kunne garantere noe før Tørt Bygg kom. De lovet oss at de skulle løse problemet, sier Kristiansen. Og det gjorde de med avfukter fra F-Tech.

Vårt fuktproblem er løst, helt klart. Vi har ikke hatt noen klager på fuktighet i garasjen på fem år -og ville valgt det samme om igjen. For oss var dette den billigste løsningen på problemet, fastslår Kristiansen.

Ventilerer bare ved behov

Tørt Bygg AS har spesialisert seg på å løse denne typen utfordringer. - Veldig mange prøver først med andre tiltak enn avfukter. For eksempel foreslår mange ventilasjonsentreprenører mer
ventilasjon, sier daglig leder Thomas Bakken. Det kan virke mot sin hensikt, som igarasjeanlegget i Drøbak. - Der er det en stor avtrekksvifte som gikk hele tiden og sugde inn fuktig luft. Hele poenget var å stoppe ventilasjonen og løse fuktproblemet. Nå styr er vi ventila sjonen med CO/C02-føler slik at viften bare går ved behov, og avfukter en kontroll erer fuktigheten, forklar er Bakken.

Vifter tar ikke alt

- Vi kan ikke løse alt med noen vifter, fastslår salgsingeniør Ståle Rangnes i Systemair. som blant annet leverer garasjeventilasjon. - Vi konsentrerer oss om å ventilere ut CO- anleggene er ikke avfuktingsanlegg, poengterer Rangnes. Systemair anbefaler at viftene alltid går på minst 20-25 prosent som grunnventilasjon for å fjerne emisjoner fra materialer og annet. Varm, fuktig luft som kommer inn i kalde garasjer sommerstid kondenserer på kalde betongflater, og det kan være problematisk.

Derfor tar Rangnes forbehold når han priser anlegg, spesielt kalde garasjer.- De kan bli fuktige pågrunn av kondens, våte biler eller snø, og du kan få vanninntrenging hvis garasjen ligger under grunnvannsnivå, sier Rangnes.Da kan det bli liggende mye vann i hele garasjen; enkelte utbyggere dropper i tillegg sluk fordi det er krevende med installasjon av oljeutskiller og pumpekummer.
- Da er det håpløst å gjøre noe med ventilasjonen, sier han. Hvis det skal nytte å bruke ventilasjon til å kontroller e fuktighet i slike tilfeller, krever det i praksis oppvarmete garasjer med balansert ventilasjon.
Alternativt kan man benytte avfuktingsanlegg som et supplement til mekanisk avtrekksventilasjon. - Kald garasje er billigst. men det fører
med seg andre kostnader, poengterer Rangnes.

Kan bruke bodene nå

Garasjeanlegget i Drøbak er på ca 2000 m2. Ifølge Kristians en er ikke energikostnadene til avfukter-anlegget avskrekkende.

- Jeg har fulgt litt på energibruk før og etter installasjon, men det har ikke vært avgjørende. Det er mer interessant hvilke problemer man ville hatt hvis man ikke hadde løst dette. Bodene i garasjene ville
ikke vært utnyttbare på samme måte

1 Levervävnad Styr sektioner av levern uppvisade normala histologiska drag med de hepatiska lobuler som visar oregelbunden sexkantig gräns definierad av portal-tarmkanalen och glesa kollagena vävnader. buy viagra online Undersökande studier har visat att musen är särskilt känsliga för effekterna av sildenafil på mag-tarmkanalen..

Sildenafil visade ingen arteriell irritation eller antigenicitet. viagra 50mg Aktiv substanceSildenafil citrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en profil löslighet beroende av pH..

Data från kliniska prövningar på förekomsten av alla orsaks biverkningar för patienter på sildenafil och samtidig erytromycin visade ingen skillnad med placebobehandling.43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat mer (fig 2, 3 & 4). viagra sverige.

Hos patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance = 30-80 ml / min), ökade medelvärdet för AUC och Cmax för den N-desmetyl-metabolit ökat ca 126% och 73% respektive, jämfört med friska personer. sildenafil orion Uppföljning ger också ytterligare en möjlighet för patientutbildning..

" • "Hur var din sexuella funktion innan den här gången?" • "Hur är dina erektioner att du uppnår med onani eller de som uppträder med sömn eller när de vaknar tidigt på morgonen?" (Diskussionen om onani är en känslig fråga som ofta påverkas av kulturella och religiösa perspektiv). buy viagra Human farmakologi Vid sexuell stimulering är kväveoxid (NO) som frigörs från penisnervändar som leder till ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum glatt muskulatur..

De farmakodynamiska effekterna av sildenafil hos patienter med ED av bredspektrum etiologi har utvärderats som svar på visuell sexuell stimulering och taktil stimulering, efter doser på 10, 25, 50 och 100 mg, med användning av penil pletysmografi som ett objektivt mått på styvhet i penis ( styvhet> 60% vid basen av penis). cialis online Baserat på de resulterande data, är ett 2-års hållbarhet acceptabelt när produkten förvaras under 30 ° C..

. Vi er godt fornøyd, fastslår han.Et rimeligere alternativ til å styre ventilasjonen med CO/C02-føler, er tidsstyring. Tørt Bygg har installert det i garasjene hos Godthaabhaven Boligsameie i Bærum  - Der starter ventilasjonen når bilene begynner å kjøre ut. noen timer hver morgen og ettermiddag, forklarer Bakken. Større garasjeanlegg i borettslag og forretnings - bygg prosjekteres i samarbeid med F-Tech, men har også pakkeløsninger for garasjer i privatboliger. - Mange garasjer har gipsplater. og alt organisk material og lagrede eiendeler forringes av høy fuktighet over tid, påpeker Bakken.

Motorsykler og andre dyre ting

Daglig leder Hilde Brønlund hos avfukterleverandør F-Tech har fått føle det på kroppen. Familien flyttet inn i ny bolig for tre år siden, et nøkkelferdig prosjekt Brønlund ikke hadde vært involvert i. - Våren etter var veggen inni garasjen full av mugg. Vi stopper ikke og koster snø av bilene hver gang det har snødd, medgir hun. For F-Tech-sjefen var ikke veien til løsningen på problemet lang: Garasjen er nå utstyrt med avfukter. Ikke bare fagpersoner ser nytten av denne problemløseren.- Mange som har dyre motorsykler eller samler på veteranbiler, har avfukter i garasjen for å verne dem. Og de fleste av oss lagrer mye i garasjen det er fornuftig å passe på, som sykler, ski og annet fritidsutstyr, poengterer Brønlund.