(Illustrasjon: Husbanken)

En ny rapport fra Sverige viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn tidligere kjent. Det øker risikoen for fuktskader i vellisolerte lavenergihus.

Av: Christopher Kunøe / http://byggmesteren.as
Rapporten er laget av Självständiga Hus AB på oppdrag fra Villaägerna og viser at isolerte lavenergihus kan ha økt risiko for fuktskader. Les også: Det passive passivhuset del 2: Fuktregulerende materialer og ventilasjon


Mer fukt enn antatt

Rapporten viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn hva som tidligere har vært kjent.

– Bak ytterveggen er det luftspalter som skal lede bort vannet som trenger gjennom fasaden når det regner. Tidligere var veggene tynnere, som gjorde det lett for varme å trekke gjennom og tørke ut fukten

) Effekterna av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) -. viagra without prescription Vid högre doser observerades inga skillnader ses i Tmax..

En minskning i blodtryck detekterades. buy viagra online Primära analysisMain Studier - Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans..

Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil.6Surgical Therapy Mikrovaskulära arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. viagra.

De lokala stimuli verkar genom sakrala sladden reflex väg.Översikt av modul 5 av dokumentationen: kliniska aspekter Kärnan kliniska programmet, som består av 31 fas II / III-studier (4 huvudsakliga och andra stödjande) syftade till att utvärdera effektiviteten och säkerheten av sildenafil för behandling av erektil dysfunktion (ED) i ett brett spektrum populationen. sildenafil.

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna 'C' som mottog 1.ex. cheapest viagra.

I råttor vid doser upp till 10 mg / kg s. brand cialis online Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0..

. I de velisolerte lavenergihusene og liknende konstruksjoner tørker ikke fukten like bra ut, sa byggteknisk ekspert i Villaägernas Riksförbund Johan Smeds  til nyteknisk.se.

Les mer...