+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

 • Fuktmåling og klimakontroll

  Tørt Bygg AS utfører fuktmålinger i alle typer rom, konstruksjoner og materialer.
  For å kontrollere klima, foretar vi sporeprøver i rom som det fryktes mugg- og soppangrep.

 • Fuktmåling teknikk og metode på bygg

  Tørt Bygg AS bruker Protimeter MMS ved fuktmålinger. Instrumentet har den egenskapen at det kan brukes til avlesning av relativ luftfuktighet, temperatur, vektprosent i treverk (Fk ) (metningsgrad i trematerialer) og duggpunkt. Instrumentet er også godt egnet til indikasjonsmålinger.
  Ved  måling i betong er det relativ luftfuktighet som måles. RF-metoden (RF= relativ luftfuktighet) er den mest anerkjente metoden, da den er uavhengig av hvilken betongtype man måler i.
  Ved bruk av RF-metoden bores et hull i betongen hvor det monteres målehylse og måleprobe. Første avlesing skjer først etter 24 timer, da har luften i målehylsen kommet i balanse med den relative luftfuktigheten i betongen. Dette regnes som et godt mål på relative luftfuktighet i betongen, og gjelder for alle typer betong, puss, leca, teglstein etc. De beste målingene får vi ved temperatur på ca. 15 - 25 °C, men det spiller liten rolle hvilken temperatur man måler ved, bare den er stabil.
  Vedfuktmålinger i tre er det flere forskjellige metoder man kan bruke for dokumentasjon, men metoden som gir best resultat er den der elektroder eller pigger blir slått inn i treverket.

  Tørt Bygg AS utfører alle typer fuktmålinger i alle typer bygg og konstruksjoner.

  Tørt Bygg AS bruker kun denne metoden ved fuktmålnger i tre. Ved enkel fuktmåling i tre brukes korte pinner som blir presset inn i materialet for måling av Fk i trevirket.
  Ved mer avansert fuktmåling brukes hammerelektroder som har isolerte elektroder bortsett fra ca 2mm fra spissen. Med denne metoden får vi nøyaktig resultat over metningsgraden i materialet.
  Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet.
  Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent. Det vil si at ved 28 vektprosent er det fritt vann i treverket.


  Kontakt oss


  Spør oss om det er noe du lurer på

  Navn*
  E-mail:
  Melding*
  Sikkerhetskode
 • Trådløs fuktovervåking

  Overvåking av fukt via Internett

  Hygrotrac® Trådløs fuktalarm

  Tørt Bygg AS kan nå levere verdens første Internettoppkoplete system for overvåkning av fukt i
  bygninger. Systemet kan fjernovervåke en fuktproblematikk i et bygg eller en konstruksjon via en hjemmeside.
  Det er ikke nødvendig med tidkrevende kabelstrekk. Et større eller mindre antall fuktfølere legges ut trådløst
  og sender til en sentralenhet som er koplet til nettet. Systemet er 'plug and play' dvs. du kopler til sentralenheten
  og monterer sensorene der du vil ha data fra. Systemet vil fungere som et hvilket som helst trådløst nettverk.

  Ikke noe oppsett er nødvendig. Ta systemet ut av esken og bruk det!

  Det finnes systemer i dag som overvåker vann, men det er stor forskjell på vann og fukt. Hygrotrac overvåker begge deler. Mugg og sopp starter ofte med vekst i konstruksjoner lenge før det er fritt vann til stede, og Hygrotrac vil varsle om dette.
  Dette er et instrument som gjør det mulig å logge fukt (vektprosent), og luftfuktighet/temperatur/duggpunkt/gram vann pr m³.

  Systemet beskrevet på en enkel måte:
  Settet består av 1 stk sentralenhet, Gateway, dvs. en boks som du enten plugger i en eksisterende
  ADSL bredbåndskontakt/telefon-kontakt eller setter et SD minnekort i. Denne boksen laster trådløst ned data fra inntil 600 sensorer som du fritt kan plassere i bygget innenfor en rekkevidde av ca 40-100 m.

  Gatewayen går direkte ut på nettet, og laster seg ned til en hjemmeside. Hver kunde har tilgang til denne
  siden via et passord. Hver gateway kan da logge og overvåke inntil 600 punkter i konstruksjonen. Med nettilgang kan kunden overvåke dette fra hvor som helst.
  Hvis gateway er koplet til ADSL/nettverk eller telefonlinje kan hver eneste sensor programmeres med alarmpunkter, og om det aktiveres en alarm vil brukeren varsles via E-post eller SMS automatisk. Gateway har også et internt minne som holder til 1 års bruk (logging hvert 5 minutt med 10 sensorer). Det er innebygdt modem, og mulighet for å sette inn et SD minnekort for logging. 128 mb holder til ca.2 år med data.

  Produktet kan leveres som løse gatewayer og løse sensorer, eller som et sett bestående av 1 gateway og 10 sensorer, samt alt du trenger av kabler. Settet blir levert i en koffert.

  Eksempel på montering:

  Hygrotrac vil varsle deg ved kritiske verdier i konstruksjonen før mugg- og soppskade.
  Systemet ble lansert sommeren 2006. Hygrotrac har vist seg enormt effektivt når det gjelder overvåkning på utilgjengelige steder, og ikke minst er systemet reisetidsbesparende.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.