+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

 • Varmeisolering og tetting av yttervegger mot terreng

   Varmeisolering og tetting av yttervegger mot terreng
  SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.
 • Problemer med fukt eller høyt radonnivå? Her er løsningen!

  Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå? Få kontroll over problemene og ta i bruk alle rommene dine uten risiko for helseskader.

  En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig at luftfuktigheten i en kjeller ligger på et høyt nivå.

  – Det gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som har spesialkompetanse på utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

  Når luftfuktigheten øker, oppstår kondens der det er kaldest, gjerne på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og lagrede eiendeler. Muggsopp etableres raskt i slike forhold. Problemet er størst om sommeren, fordi varm luft inneholder mer fuktighet enn kald luft.

  – Den beste måten å unngå dette på, er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et skadelig nivå, sier Bakken.

 • Rehabilitering av kjeller

  I kjellere i de aller fleste bygninger vil det ofte være problem med fuktighet og lukt. I eldre bygninger er kjelleren konstruert for å være kald og fuktig. Bruken av kjelleren var beregnet til lagring av mat,

 • Rehabilitering bygg og renovere fuktig kjeller


  I kjellere i de aller fleste bygninger vil det ofte være problem med fuktighet og lukt. I eldre bygninger er kjelleren konstruert for å være kald og fuktig. Bruken av kjelleren var beregnet til lagring av mat, bryggerhus osv. Bruken av kjellere har i dag endret seg, og har i dag blitt et ettertraktet areal for utbygging og rehabilitering.

  I de fleste tilfeller fungerer dreneringen tilstrekkelig. Likevel kan kjelleren være fuktig. Dette skyldes kondensering store deler av året, problemet er størst sommerhalvåret.

  I og med at grunnmuren som regel er fuktig, noe som igjen holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst. I tillegg vil det være stort tilskudd av fukt fra grunnen i kjelleren. Dersom grunnmuren fores ut og det isoleres på innsiden, vil dette forsterke denne problemstillingen. Dette er en konstruksjon som SINTEF/Byggforsk betegner som en risikokonstruksjon. Kilde: Fukt i bygninger.

  Når luftfuktigheten øker vil det kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på lagrede eiendeler, dette fører som regel til etablering av muggsopp. Problemet er størst om sommeren, da oppvarmet luft inneholder langt mer vann enn kaldere luft. Dette medfører økt kondensering og soppvekst når man lufter i sommerhalvåret.

  Når en kjeller skal rehabiliteres, er det svært viktig å gjøre den nye konstruksjonen til en risikofri konstruksjon. I kjellere med en tykk grunnmur og ingen fuktsperre mot grunn, vil det alltid være stor fare for kondensering og kappilæroppsug i så vel innervegger som yttervegger. Det er derfor svært viktig at rehabiliteringsjobben utføres korrekt, spesielt når man ønsker å fore ut og isolere vegger på innsiden av grunnmuren.

  Når kjelleren bygges om til boareale, anbefales det at det bygges en lettvegg ca 5 cm fra alle yttervegger og innervegger. Dette kalles en rom-i-rom løsning. Det må sørges for en gjennomgående klimasone rundt alle vegger i hele kjelleren. Når man isolerer på innsiden av grunnmuren, medfører dette at kondenspunktet flyttes fra grunnmur og inn i den nye lettveggen. Det er derfor svært viktig at det holdes kontroll med fuktigheten i dette området, slik at det ikke kan bli noen sopp- og råteskader i konstruksjonen. Det må derfor monteres inn et avfuktersystem som holder kontroll med klimaet i luftspalten mellom lettveggen og bærevegger/yttervegg/grunnmur.

  Holdes det kontroll med fuktigheten i dette området, vil det ikke kunne bli noen soppskader i konstruksjonen. I byggninger oppført tildligere enn 1985 er det sjelden eller aldri fuktsperre under bygningen. Dersom man ønsker å pigge opp gulv, anbefales det at det isoleres mot grunn, og legges ny fuktsperre innvendig. Fuktsperren avsluttes 3-5 ca fra innervegger og grunnmur. Dette sørger for at det ikke blir noen fukt tilgang i gulv, og at fukt fra kapillæroppsug kommer ut i klimasonen som avfukteren håndterer. Det er viktig at det hverken brukes plast eller papp i lettveggen.

  Plassering for avfukteren kan være i et tekniskrom, bod eller i skap på yttervegg. Det vil bli montert kanal gjennom vegg for å lede inn tørr luft inn i klimasonen mellom lettvegg og grunnmur. Tilsvarende vil det bli det montert kanal i motsatt ende av klimasonen for å trekke ut fuktig luft. Tørr luft tilføres i den ene enden, og fuktig luft trekkes ut i den andre enden. Det må sørges for at det er en åpen luftspatle mellom lettvegg og grunnmur rund hele kjelleren. For å få ut kondens fra avfukter, monteres en kanal gjennom yttervegg som leder kondensen ut via rist.

  Vi har som leverandør god erfaring med å montere avfuktersystemet på permanent basis i slike tilfeller. Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i klimasonen, fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal. Avfukteren som brukes i rom-i-rom løsninger, leveres med konstant drift på viften. Dette sørger for en kontinuerlig overvåking av klimasonen mellom lettvegg og grunnmur. Avfukteren styres av en hygrostat og holder dermed automatisk fuktigheten på et risikofritt nivå. Dersom det er bodarealer i tilknytning til den rehabiliterte kjelleren, kan avfuktersystemet tilknyttes dette arealet og holde dette tørt, slik at det kan brukes til oppbevaring av eiendeler.

  Kontakt oss


  Spør oss om det er noe du lurer på

  Navn*
  E-mail:
  Melding*
  Sikkerhetskode

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.