+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

 • Digital måling av radon

  Vi tilbyr moderne og enkel metode for Digital radonmåling. Den nye metoden for radonmåling er å benytte et lite digitalt batteridrevet instrument den enkelte huseier selv kan operere. Digital radonmåling har til nå vært forbeholdt kostbart og profesjonelt utstyr.

 • informasjon om radonfare, radonmåling og radonkontroll

  Radon i inneluften er en stor helserisiko og forårsaker årlig et stort antall tilfeller av lungekreft. Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri. For å sikre at man ikke har skadelige nivåer av radon i bomiljøet, må man i første omgang utføre en radonmåling.


  Viser målingen lave konsentrasjoner, har man sikret og dokumentert et trygt bomiljø uten høye radonnivåer i inneluften. Viser målingen derimot helseskadelige nivåer over 100 Bq/m³, bør man sørge for en utvidet utredning og måling av eiendommen og sørge for saneringstiltak med riktige metoder og materialer. Ifølge WHO er radon i innemiljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.


  radonkontroll

  Tørt Bygg AS har spesialisert i radonkontroll og på å utbedre radonproblemer i alle type bygg. Vi leverer og monterer produkter av høy kvalitet fraCorroventa og

  Radonor.
  radonkontroll instrument radonmåling utstyr

  Radonproblemer kan løses på flere forskjellige måter, alt etter konstruksjon og bruk av bygning. I noen tilfeller monteres det inn ventilasjon, i andre tilfeller monteres det radonbrønn med radonsug. I krypkjellere blir det oftest en fuktutfordring med økt ventilering for å redusere radonkonsentrasjonen. I slike tilfeller anvender vi gjerne en avfukter med radonfunksjon. På denne måten har vi kontroll på både radon- og fukt problemene.


  bygning struktur for radonkontroll


  Mer om radon risikoen og effekter i Norge

  Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av uran. Gassen transporteres i luft og kan trenge inn i bygninger som følge av utettheter i gulv- eller grunnkonstruksjoner.

  Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Foruten om tobakksrøyk, er radon den største kilden til lungekreft i Norge. I Norge relateres ca 300 dødsfall årlig til forårsaket av radon.

  I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefales det at det skal være så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

  Det er enkelt å måle radon. Måles det radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

  Tørt Bygg AS anbefaler måling med sporfilm. Dette er en enkel, rimelig og pålitelig metode. Sporfilmen må være på plass i minimum 2 mnd, og det måles fortrinnsvis om vinteren.

  VANLIGE SPØRSMÅL


  Hvor kommer radon fra?

  Radon fra bakken er den vanligste årsaken til radon innendørs. Luften som finnes i bakken, har alltid høyt radoninnhold, fra 5000 til 2 000 000 Bq/m3. Fordi lufttrykket ofte er lavere inne enn ute, kan jordluft suges inn via utettheter i grunnkonstruksjonen. Alle steinbaserte bygningsmaterialer avgir radon, men normalt i svært små mengder. Blå lettbetong, som ble produsert mellom 1929 og 1975, kan derimot forårsake radonkonsentrasjoner på ca. 1000 Bq/m3.

  Hva er egentlig radon?

  Radon (Rn) er en radioaktiv edelgass som dannes når radium brytes ned. Radium nedbrytes fra uran som forekommer naturlig i bergartene i jordskorpen. Radon finnes naturlig i uteluften, og innholdet ligger vanligvis på konsentrasjoner rundt 2–10 Bq/m3.

  Hvordan påvirker radon kroppen min?

  Radonisotopene nedbrytes spontant til nye aktive grunnstoff, såkalte radondøtre. Når dette radioaktive stoffet nedbrytes, avgis alfastråling med kort rekkevidde og stoppes normalt av hudens hornlag. Men når disse radondøtrene følger med ned i lungene med innåndingsluften, slynges alfastrålingen direkte mot ubeskyttet vev i luftrør og lunger, og dette kan føre til lungekreft. Disse radondøtrene har en stor tilbøyelighet til å feste seg på støv og røykpartikler i inneluften og på andre overflater som vegger og gardiner. Konsentrasjonen av radondøtre i luften blir dermed høyere i støvete og røykfylte rom enn i rene rom ved samme radonkonsentrasjon.

  Hvor farlig er radon for helsen?

  Ifølge WHO er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking, og de estimerer at 3 til 14 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes radon. Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av lungekreft forårsaket av radon. D I Norden har vi blant de høyeste radonverdiene i verden.

  Hvor farlig er radon for helsen?

  Ifølge WHO er radon den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking, og de estimerer at 3 til 14 % av alle tilfeller av lungekreft skyldes radon. Hvert år dør rundt 300 personer i Norge av lungekreft forårsaket av radon. D I Norden har vi blant de høyeste radonverdiene i verden.

  Kontakt oss


  Spør oss om det er noe du lurer på

  Navn*
  E-mail:
  Melding*
  Sikkerhetskode
 • Måleprosedyrer for radon

  Under er tre aktuelle måleprosedyrer. Dette er Strålevernets Måleprosedyre for radon i boliger, StrålevernInfo 1-12 Radonmåling i skoler og barnehager og Arbeidstilsynets : Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

  arbtilsynets.pdf
  m_leprosedyre_boliger.pdf
  str_leverninfo_1_12.pdf

 • Måling av radon kan redde liv

  måling av radon

  Radon er en luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive opp og inn i boligen.

  Radon øker risikoen for lungekreft og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft i Norge. Statens strålevern anslår at rundt 300 mennesker i Norge dør hvert år som følge av lungekreft forårsaket av radongass.

 • Radonsanering i Nittedal.

  Målingene viser 1200 bq i kjelleren og over 700 bq i 1 etasje. Så her hastet det litt med å foreta tiltak. Vi har montert inn en RS400 fra Corroventa AS. En driftsikker og stillestående maskin. Nå er det bare å vente å se hvor langt ned vi får verdiene.

 • Radonsug

  Radonsug

  Radonsug produkt til radon, fukt og lukt

  Sanering av radon, fukt og lukt. Corroventas radonsug er utviklet for radonsanering i bebodde rom med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. Effektiv, energigjerrig og stille radonsanering uansett om huset ligger på kompakt eller porøst underlag.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.