+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

 • Få bukt med fukten

   Publisert: 2016-09-09

  Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå?  Får du kontroll over problemene, kan du ta i bruk alle rommene – uten risiko for helseskader.

  – En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig med høy luftfuktigheten i en kjeller. Det igjen gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som er spesialisterpå utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

 • Avfukting for frisk og tørr kjeller

  I kjellere vil det ofte være problem med fuktighet og lukt. I og med at grunnmuren som regel er fuktig, noe som igjen holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst.
  Når luftfuktigheten øker vil denne kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på lagrede eiendeler. Dette fører som regel til etablering av muggsopp.

  Problemet er størst om sommeren, da oppvarmet luft inneholder langt mer fuktighet enn kaldere luft. Dette medfører økt kondensering og soppvekst.

  Den beste måten å unngå dette på er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et slikt nivå.

  Avfukting Tørt Bygg AS har som leverandør god erfaring med å montere avfuktersystem på permanent basis i slike tilfeller. Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i rommet, fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal. Avfukteren styres av en hygrostat og holder dermed automatisk fuktigheten på et akseptabelt nivå.
  Vedlikeholdet som må utføres er å skifte et filter, vanligvis 2 ganger pr. år.

  Avfukterens strømforbruk er på ca 1 kW. Gangtid pr. døgn vil variere, alt etter luftfuktigheten i rommet, normal gangtid er ca. 10 - 30 % av døgnets timer.  Rehabiliteringkjellere rehabilitering

  Ved rehabilitering av kjellere der man ønsker å isolere på innsiden av grunnmuren, er det svært viktig at dette utføres på riktig måte. Ved slike rehabiliteringer må det bygges en lettvegg 5-10 cm fra alle yttervegger, samt andre bærevegger, slik at det blir en luftspalte mellom ny lettvegg og eksisterende vegger. Dette kalles en 'rom-i-rommet-løsning'. Med denne løsningen brukes en avfukter til å holde kontroll på fuktnivået i luftrommet mellom boarealet og yttervegg. Holdes det kontroll med fuktigheten i dette området, vil det ikke kunne bli noen soppskader i konstruksjonene. Konstruksjonen bygges opp med bunnsvill i stål, og det skal verken brukes papp eller plast i konstruksjonen. Avfukteren sørger for at tørr luft tilføres i den ene enden, og fuktig luft trekkes ut i den andre enden. Kondens blåses ut via kanal til yttervegg.

  Byggtørking

  I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukt på. Da tørker materialene hurtig og all kondens forsvinner.
  Å blåse mye varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Problemet med varme er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukt. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.

  Med rotoravfukteren som sikrer deg tørt bygg på en enkel, effektiv og uproblematisk måte. I nybygg monteres avfukteren når bygget er tett. Den kan gå døgnet rundt i hele byggeperioden, og da er som regel bygget tørt.

  Rotoravfukter fungerer på følgende måte

  • Rotoravfukteren har en slange som blåser fuktigheten ut.
  • Fuktigheten kontrolleres enkelt med en egen fuktighetsmåler.
  • Ingen vannbøtter må tømmes.
  • Fungerer ved lave temperaturer helt ned i minus 30 grader.
  • Bruker vesentlig mindre energi enn andre tørkemetoder.

  Kontakt oss


  Spør oss om det er noe du lurer på

  Navn*
  E-mail:
  Melding*
  Sikkerhetskode
 • Økt risiko for fuktskader i passivhus?

  (Illustrasjon: Husbanken)

  En ny rapport fra Sverige viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn tidligere kjent. Det øker risikoen for fuktskader i vellisolerte lavenergihus.

 • Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær

  Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen.

  Klimaendringene har kommet for å bli og konsekvensene er flom, skred og overvann.

  – Milde vintre med mer regn enn snø gir fuktige forhold, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam.Massive regnskyll som fører til oversvømmelse i kjellere er negativt for hus, men det er minst like viktig å passe på de snikende fuktskadene.
 • Sjekkliste for fuktighet

 • Slik forsvant fukten

  Garasjeanlegget i Lensmannssvingen borettslag i Drøbak hadde relativ luftfuktighet opp i 90 prosent. Det skapte trøbbel og klagestorm - helt til avfukter kom på plass.

  VARM, FUKTIGsommerluft som treffer kalde flater i en uoppvarmet garasje er ille nok. Når garasjen i tillegg er bygget over en bekk som bidrar med enda mer fuktighet, blir resultatet riktig plagsomt.

 • Tiltak mot fukt i kjeller

  Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå både bygg- og helseskader. Drenering er en vanlig måte å løse problemet på, men det finnes også andre tiltak du kan bruke mot fukt i kjeller.

  Fukt i kjeller skaper den karakteristiske kjellerlukten.

 • Tørt Bygg AS - med fukt i fokus

  Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader.
  Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfelle er det nesten umulig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser.

  Også nybygg får fuktskader. I byggeprosessen er det viktig å tenke avfukting - ikke oppvarming. Varme fjerner ikke fukt! Et tørt bygg gir det beste grunnlaget for et godt inneklima.

  Nye byggeforskrifter stiler strengere krav til fuktkontroll på byggeplass. Nye krav som tykkere isolasjon og tettere bygg skaper større utfordringer til byggmesterne. Derfor er det nå viktigerer enn noen gang å tørke ned bygget før det isoleres og plastes.

  Tørt Bygg AS har spesialisert seg i å utbedre alle typer fuktige konstruksjoner, og har en unik kompetanse og erfaring fra ventilasjons- og fuktbransjen.

 • Tørt Bygg AS - om fukt

  I kjellere vil det ofte være problem med fuktighet og lukt. Ettersom grunnmuren som regel er fuktig og holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst.
  I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukt på. Da tørker materialene hurtig og all kondens forsvinner. Å blåse mye varme inn i bygget har vært en vanlig måte å tørke på. Men varme fjerner ikke fukt. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.