Nyheter

+47908 59 999   Man - Fre: 0800 - 1600

Nyheter

Fukt i kjelleren kan føre til råteskader og at det utvikler seg sopp som er farlig for helsen. Derfor er det smart å forhindre at fukt oppstår.

- Kjelleren kan få fuktproblemer som følge av dårlig drenering eller at huset suger fukt fra grunnen,  men den aller vanligste årsaken er kondens. Kondens er et typisk sommerproblem siden varm luft gjerne inneholder mye fuktighet og temperaturforskjellene mellom varm luft og en kald kjeller gjør at kondensen oppstår, sier Thomas Bakken som er daglig leder i Tørt Bygg.

Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs. Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen.

Klimaendringene har kommet for å bli og konsekvensene er flom, skred og overvann.

– Milde vintre med mer regn enn snø gir fuktige forhold, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam.Massive regnskyll som fører til oversvømmelse i kjellere er negativt for hus, men det er minst like viktig å passe på de snikende fuktskadene.

 Varmeisolering og tetting av yttervegger mot terreng
SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon.

måling av radon

Radon er en luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive opp og inn i boligen.

Radon øker risikoen for lungekreft og er etter røyking den hyppigste årsaken til lungekreft i Norge. Statens strålevern anslår at rundt 300 mennesker i Norge dør hvert år som følge av lungekreft forårsaket av radongass.

  Publisert: 2016-09-09

Har du utfordringer med fukt i kjelleren? Mistenker du at boligen din har et høyt radonnivå?  Får du kontroll over problemene, kan du ta i bruk alle rommene – uten risiko for helseskader.

– En grunnmur er som regel fuktig, og det er naturlig med høy luftfuktigheten i en kjeller. Det igjen gir gode forhold for muggsoppvekst, sier daglig leder Thomas Bakken i Tørt Bygg AS, som er spesialisterpå utbedring av alle typer fuktige konstruksjoner.

Garasjeanlegget i Lensmannssvingen borettslag i Drøbak hadde relativ luftfuktighet opp i 90 prosent. Det skapte trøbbel og klagestorm - helt til avfukter kom på plass.

VARM, FUKTIG sommerluft som treffer kalde flater i en uoppvarmet garasje er ille nok. Når garasjen i tillegg er bygget over en bekk som bidrar med enda mer fuktighet, blir resultatet riktig plagsomt.

(Illustrasjon: Husbanken)

En ny rapport fra Sverige viser at vann trenger dypere inn i trefasader enn tidligere kjent. Det øker risikoen for fuktskader i vellisolerte lavenergihus.

Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå både bygg- og helseskader. Drenering er en vanlig måte å løse problemet på, men det finnes også andre tiltak du kan bruke mot fukt i kjeller.

Fukt i kjeller skaper den karakteristiske kjellerlukten.

Elgtråkket Borettslag i Blystadlia med 28 avfukteranlegg.

Vi sees på neste messe!

Våre tjenester er stadig etterspurte, og vi har fått flere nye oppdrag den senere tid.

Dersom du har fukt i kjeller eller garasje tilbyr Tørt Bygg AS gratis befaring for å kartlegge problemet og finne løsning for å utbedre skaden.

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.